ایکوپرس

ایکوپرس

اخبار

جهش تولید در ایران‌خودرو با تداوم نهضت داخلی‌سازی صورت می‌گیرد:

کاهش 151 میلیون یورویی ارزبری با داخلی‌سازی 103 قطعه در سال 99

گروه صنعتی ایران خودرو با تدوین برنامه ها و راهبردهایی مبتنی بر نهضت ساخت داخل در تولید، با مشارکت تامین کنندگان داخلی، شعار سال 99 تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری را محقق و سبب جهش تولید در صنعت خودرو کشور خواهد شد.

۲۷