ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۸۱۴۹ شنبه ۶ تیر ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۶ تعداد بازدید: ۸۹۴ Print View

لایه پنهان سود آوری در بازار خودرو

لایه پنهان سود آوری در بازار خودرو

لایه پنهان سود آوری در بازار خودرو

لایه پنهان سود آوری در بازار خودرو

 

لایه پنهان سود آوری در بازار خودرو

امیرحسین خسروی

وقتی وارد بازار خودرو می شوید در ابتدای امر فکر می کنید رونقی در این بازار وجود ندارد. احساس می شود که همه خوابند ورمقی برای صحبت ندارند اما وقتی با آن ها به گفت وگو می پردازی لایه پنهانی از وضعیت بازار راکشف می کنی. در واقع بازاریان در ابتدای امر با ناله های همیشگی خویش اظهار می دارند که بازار دچاررکود است و وخرید وفروش خودرو رونقی ندارد اما با عبور از خطوط قرمز آن ها وبا کمی کاوش در می یابی آن چه را که آن ها می گویند  نصف بیرونی یخ است ونصف دیگر آن، عمقی در واقعیت های دیگر دارد .