ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۷۰۲۷ یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۷ - ۱۴:۷ تعداد بازدید: ۸۳۴ Print View

چرا هفته نامه ایران خودرو

چرا هفته نامه ایران خودرو

چرا هفته نامه ایران خودرو

چرا هفته نامه ایران خودرو

نشریه پیام ایران خودرو دوسال است که بصورت هفتگی منتشر می شود به تازگی هم نام آن به ایران خودرو تغییر یافته است. 12 سال از عمر این نشریه خودرویی سپری شده است و اینک که با حضور شما عزیزان همکار و اصحاب قلم و اهل فرهنگ پا به سیزده سالگی می گذارد جشن کوچکی ترتیب داده ایم تا رشد و بلوغ این نهال را با حمایت معنوی و کمک فکری و راهنمایی های شما نظاره گر باشیم.

برای مشاهده کامل مقاله به فایل ضمائم رجوع کنید.