پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

مراسم ابقای نمایندگان ایدرو در هیات مدیره شرکت ایران خودروچهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۷

> <

مراسم ابقای نمایندگان ایدرو در هیات مدیره شرکت ایران خودرو