پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران خودرو

امضای ۲۰ قرارداد ایران خودرو با قطعه سازان در میز چهارم توسعه و تعمیق ساخت داخل - ۱۱ تیر ۹۹دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲