پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران خودرو

محور برنامه ها و فعالیت های دکتر مقیمی، مدیر عامل جدید گروه صنعتی ایران خودروپنج‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۶