ایکوپرس

ایکوپرس

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه محور ایران خودرو کرمانشاه با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودروپنج‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۳۳

> <

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه محور ایران خودرو کرمانشاه با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو