پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران خودرو

نشست صمیمانه مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با قطعه سازانچهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۲