ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۶۸۰۰ شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۵ تعداد بازدید: ۸۶۸ Print View

نکات ایمنی در هنگام خرید خودروهای وارداتی

نکات ایمنی در هنگام خرید خودروهای وارداتی

نکات ایمنی در هنگام خرید خودروهای وارداتی

نکات ایمنی در هنگام خرید خودروهای وارداتی

اخیرا بسیاری از خودرو های وارداتی توسط برخی افراد سود جو از کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری شده  وپس از کمی تعمیرودست کاری درآمپرخودرو ، به اسم خودرو صفر به مردم کشورمان فروخته  وسودهای کلانی بدست می آورند. حدود 80 درصد از خودرو های وارداتی از طریق کشور امارات به ایران وارد می شود .

برای مشاهده کامل گزارش به فایل ضمیمه رجوع کنید.