پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران خودرو

ایران خودرو در مسیر تعمیق ساخت داخل و خودکفایی محصولاتچهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۹:۰