ایکوپرس

ایکوپرس

گفتگو و یادداشت

دکتر سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

در خیابان تعارف فراموش می شود

مددکاری اجتماعی را دوست دارم و اگر دوباره می خواستم شغلی انتخاب کنم، باز مددکاری اجتماعی را انتخاب می کردم. واقعا حس خوبی است که آدم بتواند به دیگران کمک کند. من از مددکاری اجتماعی انرژی می گیرم. اینها بخشی از گفته های دکتر سید حسن موسوی چلک است که خواندنش خالی از لطف نیست.

بررسی اختراع سوپاپ استوانه ای پیشرانه خودرو

سوپاپ استوانه ای

برای ورود سوخت به سیلندر هنگام مکش و برای خروج دود از سیلندر هنگام تخلیه، به سوپاپ نیاز داریم. در پیشرانه های رایج، سوپاپ قطعهای قارچی شکل و بیشتر شبیه گوشت کوب است. سوپاپ از مهم ترین بخش های پیشرانه است چرا که در ساخت آن به دقت زیادی نیاز است و اگر تلرانس ها و شکل هندسی سوپاپ صحیح نباشد، یقینا پیشرانه با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

با هاشم یکه‌‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو

فقط 30 درصد مشکلات خودروسازی از تحریم است

این اولین گفت‌وگوی بلند مطبوعاتی مدیرعامل جدید ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین واحد صنعتی کشور است. آن هم در کوران گلایه‌های متعدد مردم از قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای تولیدی این شرکت.

۲