ایکوپرس

ایکوپرس

گفتگو و یادداشت

گفت و گو با نمایندگی مجاز 2012 و 2080 ایران خودرو

خدمت صادقانه،اعتبار جاودانه

کارنامه‌ی 48 سال تلاش مردم دارا نه و مشتری مدارا نه ی سید جواد قنادیان صاحب امتیاز دو نمایندگی فعال را که مرور کنی، بر این باور می‌رسی که این موها را نه در آسیاب که در تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های مجاز استان اصفهان و در میان انبوهی از قطعات خودرویی و ابزارهای مخصوص سپید کرده است.

در نشستی با نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان

خودروهای دیزلی با کدام سوخت؟

به اعتقاد بنده تا زمانی که سوخت ما درست نشده نباید سواری های دیزلی را وارد کنیم چون اگر بخواهیم این سوخت غیر استاندارد را داخلش بریزیم موتورماشین آسیب می بیند و جزء آلاینده ها می شود. بهتر بود اول اجازه می دادند که این سوخت استاندارد مناسب تهیه شود و بعد اجازه واردات را می دادند.

...یکی مانده به آخر!

موسیو واچیک، یک ماشین باز به تمام معنا حرفه ای و عاشق خودروهای قراضه اسقاطی‌ست. ماشین های رنگ و رو رفته کنار خیابان افتاده را به ثمن بخس می خرد و با همکاری اوراقی های شوش و جاده خاوران، دستی به سر و رویشان کشیده و چنان بزک شان می کند که دل هر بیننده ای را می برد

۹