ایکوپرس

ایکوپرس

امضای قرارداد نوسازی هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل کالای برون شهری با محصولات ایران خودرو دیزلشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۶

> <

امضای قرارداد نوسازی هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل کالای برون شهری با محصولات ایران خودرو دیزل