ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۷۹۲۵ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۱ تعداد بازدید: ۹۴۱ Print View

خبر خوش وزیر صنایع و معادن به کارگران

خبر خوش وزیر صنایع و معادن به کارگران

خبر خوش وزیر صنایع و معادن به کارگران

خبر خوش وزیر صنایع و معادن به کارگران

چه کوچک بود ورزشگاه آزادی در مقابل خیل عظیم نمایندگان کارگران .روز دوم  مه یا روز کارگر .در این جش ، شکوه ، عظمت، یک دلی، شور، شادی موج می زد .همه بودند نمایندگان قشرزحمت کش و بی ریا .تا قبل از شروع مراسم  فضای خاصی حاکم بود احساس می شد میدان مسابقه است که سروره و کی تاج سره .تشویق ، هورا ، سوت ، کف ما را به یاد مسابقات ملی می اندخت.در سالن 12هزار نفری می شد رنگها را به ظاهر تشخیص داد،آبی، طوسی، کرم و...

برای مشاهده کامل گزارش به فایل ضمائم رجوع کنید