ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۱۱۰۸۵ سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۰ تعداد بازدید: ۱۷۹۳ Print View

برنامه های ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو ؛

راه بازار های جهانی از کیفیت می گذرد

به دنبال شکل گیری کمیته عالی کیفیت در ایران خودرو ، کیفیت از جایگاه بسیار ویزه ای در برنامه راهبردی ایران خودرو برخوردار شد و برنامه های جهش کیفیت که در همان چارچوب به اجرا در آمد نتایج درخشانی را در پی داشت که در گزارش های مراجع بی طرف نیز به تایید رسیده است.

راه بازار های جهانی از کیفیت می گذرد

در این سه سال شاخص های کیفیتی جهشی رشد نمود که آمارها و گزارش های آن در مراحل گوناگون منتشر شده است. در این جا تازه ترین دستاوردهای کیفیتی در ایران خودرو را می خوانیم که در آغاز آن ابتدائا" راهبردهای کیفیتی ایران خودرو در سال 90 و سپس نتایجی که از اجرای این راهبردها به دست آمده می آید.

راهبردهای کیفیت:

الف – کاهش مراجعه خودروهای تحویلی تا پنج هزار کیلومتر اول به شبکه خدمات پس از فروش ب – طرح استقرار تکوین یعنی استقرار فرآیند توسعه محصولات جدید الگوبرداری شده از نظام توسعه محصولات جدید خودروسازان رده اول در بخش های طراحی، تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش با تاکید بر رانا و دنا

ج – ایجاد کیفیت رقابتی محصولات در شاخص های رضایت مشتریان از محصول، آدیت و نظایر آن و ذهنیت جامعه از عملکرد کیفیت محصولات و خدمات ارتقا و الگوهای رفتاری موثر بر بهبود کیفیت در زنجیره ارزش ایران خودرو . در این زمینه می توان به کاهش هزینه های کیفیت، اجرای برنامه تامین و تولید با الگوبرداری از نظام خودروسازان پیشرو جهانی مبتنی بر نیاز بازار، و ارتقای توان مهندسی سازندگان نیز اشاره کرد. در نتیجه این اقدامات، مقام نخست در شاخص CSI فروش و خدمات پس از فروش درسال گذشته به ایران خودرو رسید.

د - استقرار سیستم جامع ردیابی قطعات در خدمات پس از فروش و ارائه بازخورد به سازندگان و کیفیت ایران خودرو مستقر و مدیریت دانش مبتنی بر استانداردهای مرسوم

ه - برنامه افزایش تعداد منابع تامین بنابر دسته بندی قطعات و مجموعه ها، خودرو و موقعیت جغرافیایی سایت ها و بهبود فرایند عبور مستقیم خودروها در انتهای خط، کاهش دوباره کاری در فرآیند تولید و بهبود قابلیت های فرآیند، کیفیت قطعات ورودی، بالانس خطوط و مانند آن

و -استقرار  سیستم مکانیزه IKCO-CRM  جهت دسترسی مکانیزه و قابل ردیابی اطلاعات شکایات مشتریان همراه با طراحی، تدوین، استقرار و ارزیابی مدل مفهومی سیستم یکپارچه کیفیت، به منظور یکپارچه سازی ابزارها  و رویکردهای کیفیت در کلیه سایت های داخلی و خارجی ایران خودرو

رویکردها و عوامل کلیدی حوزه کیفیت

در ادامه فعالیتهای صورت پذیرفته در حوزه کیفیت ، رویکردهای بهبود کیفی سال 1391 مشتمل بر مدیریت و کاهش خودروهای پر ایراد و معیوب از طریق کنترل و بهبود واریانس ایرادها،  بهبود کیفیت قطعات از طریق ارتقاء فنی ، سیستمی و کیفی سازندگان در دستور کار قرار گرفته است.

برای تعریف، نظارت و ارزیابی پروژه های بهبود کیفیت در راستای ارتقای رضایت مشتریان از کیفیت محصولات، فروش و خدمات پس از فروش، طراحی مکانیزم های اثربخش در این راستا در دست اقدام قرار دارد. گسترش رویکرد نرم تعویض قطعات در شبکه خدمات پس از فروش  و  نظارت بر کیفیت سازندگان فرعی از دیگر رویکردهای کیفی پیش روست .

تامین قطعات پر اهمیت و اضطراری در شبکه خدمات پس از فروش مطابق قطعات مصرفی در خطوط تولید، تحویل خودروی بدون ایراد به مشتری در سراسر کشور، اندازه گیری و ارتقاء ذهنیت جامعه از عملکرد کیفیت محصولات و خدمات ایران خودرو ،مدیریت موثر هزینه ها در حوزه کیفیت  (پایلوت رانا )‌ازدیگر موارد مهم در رویکردهای کیفی ایران خودرو در سال 1391 به شمار می رود.

با بهره گیری از مفاهیم مدیریت دانش، طراحی و توسعه بانک دانایی کیفیت از برنامه های سال جاری حوزه کیفیت می باشد . همچنین اجرای نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه در عرصه راهبری پروژه های کیفی شامل همسان سازی نظام های ارزیابی شرکت و  ارتقاء مسوولیت پذیری افراد در سطح گروه نسبت به مقوله کیفیت  از حوزه های اصلی فعالیت در این سال خواهد بود .

تحقق استانداردهای اجباری محصولات و قطعات مطابق دوره های تست و آزمون (اخذ TA و پاس شدن موارد COP) ،  ارتقاء قوای محرکه محصولات تولیدی ( انتقال قدرت – شتاب و .. ) ،   اجرا و استقرار سیستم‌های کیفی در تولید  مطابق تعاریف مهندسی ،  استقرار و اجرای مکانیزه سیستم سفارشگذاری قطعات ( MRP ) به سازندگان بر اساس نتایج کیفی آن‌ها ،  استقرار و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه کیفیت در سطح گروه ،  تعمیم و تامین موارد آپشن در محصولات و ایجاد جذابیت به جهت ارتقاء رضایت مشتری و توسعه و ترویج الگوهای رفتاری موثر بر بهبود کیفیت در زنجیره ارزش ایران خودرو  از دیگر رویکردهای کیفی پیش رو در سال جاری می باشد .

 

اقدامات انجام شده

در راستای تحقق محورها، جهت گیری‏های اصلی و اهداف کیفی تعریف شده، پروژه های متعددی شامل 370 پروژه در زمینه ایرادات قطعات در آدیت نهایی ، 314 مورد در زمینه قطعات برگشتی از خدمات پس از فروش،  138 پروژه در زمینه نقاط قابل بهبود محصول از منظر مشتریان و هفت پروژه نیز در شاخص های فرایندی و در مجموع 353 خانواده پروژه بهبود کیفیت مشتمل بر 829 زیر پروژه در سال گذشته تعریف و اجرا شد.

 

عملکرد کمیته عالی ارتقای کیفیت وخدمات پس ازفروش و زیرکمیته ها

بمنظور عملیاتی نمودن پروژه ها و برنامه های کیفی ، کمیته عالی ارتقاء کیفیت و خدمات پس از فروش از ابتدای  سال 89 با  پنج زیرکمیته در سطح گروه صنعتی ایران خودرو با حکم مدیریت عامل اغاز بکار نمود .

بنحویکه کمیته عالی ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش طی 65 جلسه ، 720 مصوبه ، کمیته ارتقای کیفیت تولید و محصولات طی 114 جلسه 779 مصوبه ، کمیته ارتقای خدمات پس از فروش طی 24 جلسه ، 80 مصوبه ، کمیته ارتقای کیفیت فروش محصولات طی 20 جلسه، 137 مصوبه، کمیته ارتقای فرایند ، سیستم ها و ساختار و فناوری اطلاعات ، طی 20 جلسه ،105 مصوبه و کمیته ارتقای کیفیت قطعات و مجموعه های اصلی خودرو طی 63 جلسه، 534 مصوبه داشته اند.

روند بهبود کیفیت محصولات براساس شاخص آدیت ترکیبی در سه ماه اول سال 91

بر اساس نتایج آدیت ترکیبی محصولات توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در سه ماه اول 89 میانگین امتیاز منفی تندر 33.29 مورد بوده و در سطح کیفیتی خیلی خوب آ قرار داشته و در سه ماهه اول سال 91 با 23.33 امتیاز منفی در سطح خیلی خوب A+ قرار گرفته که نشان دهنده 30درصد رشد در مدت دو سال است.

206 اس دی در سه ماه اول سال 89 با 30.42 امتیاز منفی در سطح خیلی خوبA  قرار داشته که امتیاز آن در سه ماه اول 91 به ترتیب به  23.62  کاهش و سطح کیفیتی آن به خیلی خوب A+ رسیده که 22 درصد رشد نشان می دهد

امتیاز منفی 206 در بهار 89 عبارت از 29.16 و سطح کیفیتی آن خیلی خوب A بوده و در بهار 91 با 23.56 امتیاز منفی به رتبه خبلی خوب A+ دست یافته که رشد 19درصدی را در پی داشته است.

سوزوکی در بهار 89 با 22.83 امتیاز منفی در رده خیلی خوب A+ بوده و امتیاز منفی آن در سه ماه اول 91 به 20 کاهش یافته که حاکی از 12 درصد بهبود است.

پارس خراسان در سه ماه اول سال 89 با 105.8 امتیاز منفی در رتبه خوب B و در سه ماه اول 91 با 65.16 نمره منفی به رتبه خوب B+  دست یافته که بهبود 38 درصدی را نشان می دهد.

در این دو دوره زمانی سمند به ترتیب دارای 101.84 امتیاز منفی و رتبه خوب B و 65.72 امتیاز منفی و رتبه خوب B+ بوده و 35 درصد بهبود داشته و 405 در سه ماه نخست 89 دارای 110.01 نمره منفی و رتبه خوب B بوده که در سه ماه اول سال 91 با 37درصد بهبود به 69.32 امتیاز منفی و رتبه B+ دست یافته است.

405 خراسان نیز از 109.95 امتیاز منفی و رتبه خوب B  به 65.97 امتیاز منفی و رتبه خوب B+ رسیده که 40 درصد رشد در پی داشته است.

وانت باردو از 281.63 امتیاز منفی و رتبه حداقل قابل قبول D  در سه ماه اول 89 به 185.89 امتیاز منفی و رتبه قابل قبول C در بهار 91 دست یافته که 34 درصد رشد نشان می دهد. در سه ما ه اول 89  میانگین امتیاز منفی تمامی محصولات 91.66 و در سه ماه اول امسال 60.29 امتیاز منفی بوده اند که 34 درصد بهببود نشان می دهد.

بهبود کیفیت محصولات در زمستان1390  نسبت به زمستان سال  89 براساس شاخص C/100

میزان بهبود این شاخص در سه ماه آخر سال 90 نسبت به سه ماه آخر سال 89 در مورد 206 هاچ بک و اس دی 44.14 درصد ، تندر 73.54 درصد ، گراندویتارا 68.63 درصد و 405 نیز 13.79 درصد است.  پارس خراسان در این فاصله 34.81 درصد، سمند 35.27 درصد، باردو 68.97 درصد بهبود داشته و میانگین همه این ها 48.45 درصد است.

ارتقای کیفیت محصولات از منظر مشتریان

بر اساس تحلیل نتایج به دست آمده ، در سال 87 میانگین رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصولات سواری تولیدی ایران خودرو 65.43 درصد بوده که در انتهای سال 90 به  68.83 درصد رسیده است.