پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران‌خودرو

رکوردی دیگر با اتحاد و همدلی - تولید بیش از 50 هزار خودرو در دی ماه سال جاریچهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶