ایکوپرس

ایکوپرس

گفتگو و یادداشت

گفت و گو با معاون شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو

داستان طراحی موتور

دارندگان و خریداران خودرو، معمولا فقط محصول نهایی را می بینند، اما همین محصول نهایی حاصل کار متخصصان، کارشناسان و کارگرانی است که هزاران ساعت در بخش های مختلف کار کرده اند تا خودرو به بازار ارایه شود.

۵