ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۷۰۳۶ چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۲ تعداد بازدید: ۸۸۱ Print View

گزارش 26 : مروری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو در سال 86

گزارش 26 : مروری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو در سال 86

گزارش 26 : مروری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو در سال 86

گزارش 26 : مروری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو در سال 86

صنعت خودرو پس از صنعت نفت بخش بزرگ صنعت کشور ر در بر می گیرد. مصرف کننده و مشتری صنتعی بزری چون فولاد است که اگر در مسیر رشد و ظرفیت کامل تولید قرار گیرد همچون لکوموتیو قوای محرکه صدها واحد صنایع کوچک و متوسط خواهد بود.

برای مشاهده کامل گزارش به فایل ضمائم رجوع کنید.