ایکوپرس

ایکوپرس

گفتگو و یادداشت

با نیما مصلح، معاون طراحی و توسعه محصولات جدید ایران خودرو – بخش نخست

در مرکز تحقیقات ایران‌خودرو چه می‌گذرد؟

شور و شوق خوانندگان جوان نشریه در مورد طراحی خودرو و سوالات پیرامون این موضوع وصف‌نشدنی است. بخشی از ایمیل‌ها و پیامک‌های دریافتی در این باره است و البته علاوه بر طراحی، همواره پرسش های بسیار دیگری نیز در مورد فعالیت های مرکز طراحی و توسعه محصولات جدید ایران‌خودرو از سوی آنان مطرح می‌شود.

۶