ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۶۹۰۰ شنبه ۲ آذر ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۶ تعداد بازدید: ۸۹۴ Print View

تولید خودرو های سفارشی ، بهره وری را افزایش می دهد

تولید خودرو های سفارشی ، بهره وری را افزایش می دهد

تولید خودرو های سفارشی ، بهره وری را افزایش می دهد

تولید خودرو های سفارشی ، بهره وری را افزایش می دهد

تولید خودرو های سفارشی ضمن آن که بسترهای  سودآوری مطلوب را برای شرکت  فراهم  ساخته بلکه با استفاده از ظرفیت های  موجود؛ هزینه ای مضاعف  بر شرکت تحمیل نکرده است .

برای مشاهده کامل مقاله به فایل ضمیمه رجوع کنید.