ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۷۰۸۳ دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۸ تعداد بازدید: ۸۸۰ Print View

پادافره

پادافره

پادافره

پادافره

ایران خودرو بار دیگر پیشتاز شد و با ایجاد ششمین سایت تولیدی خود در کشور آفریقایی سنگال، دروازه این کشور را بر روی محصولات جمهوری اسلامی ایران در غرب آفریقا گشود. سنگال با 12 میلیون جمعیت از جمهوری های باثبات غرب آفریقا و عضو مهم اتحاد اقتصادی غرب آفریقا  با 80 میلیون جمعیت محسوب می شود.

برای مشاهده کامل یادداشت به فایل ضمائم رجوع کنید.