ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۸۱۹۶ دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۸ - ۹:۲ تعداد بازدید: ۸۷۰ Print View

گزارش انجمن جهانی خودروسازان در مورد خودوسازی ایران

گزارش انجمن جهانی خودروسازان در مورد خودوسازی ایران

گزارش انجمن جهانی خودروسازان در مورد خودوسازی ایران

 گزارش انجمن جهانی خودروسازان در مورد خودوسازی ایران

انجمن جهانی خودروسازان اعلام کرد، ایران شانزدهمین خودروساز جهانی و دومین خودروساز بزرگ خاورمیانه به شمار می رود.