پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

مصون‌سازی کارکنان ایران خودرو مطابق با پروتکل ستاد ملی مبارزه با کرونا