پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران‌خودرو بازدید معاونان و قضات عالی رتبه سازمان تعزیرات حکومتی کشور از شرکت ایران خودرو - آذر 98
۳