پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران خودرو

تلاش برای طراحی خودروهای کم مصرف با همکاری ایران خودرو و بخش خصوصیشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۴۲