پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

گزارش

عملکرد 100 روزه گروه صنعتی ایران خودرو

از اتحاد استرات‍ژیک تا گردهمایی بزرگان صنعت خودروی جهان

از نیمه دوم شهریور روند حرکت ایران خودرو رو به تغییر نهاد و این مجموعه صنعتی به جایی رسید که امروز نه تنها کانون توجه خودروسازان جهان قرار گرفته و همه به دنبال سرمایه گذاری و بهره گیری از توان انسانی و فناوری این مجموعه هستند، بلکه تیراژ تولید ماهانه نسبت به میانگین تولید ماهانه نیمه نخست سال بیش از 50 درصد افزایش یافت.

ازتامین ،‌تولید تا خدمات پس ازفروش وصادرات رخ داد:

زنجیره حماسه درایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو در سال های اخیر در نتیجه تغییرات فضای کسب و کار داخلی و جهانی، چالش های بزرگی را از سر گذراند. در این روند تجربه های ارزشمندی را به دست آورد و دستاوردهای تازه ای را در تاریخ صنعت خودروی ایران رقم زد.

۱۰