پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

گزارش

با راهبرد اقتصاد مقاومتی و توجه به ساخت داخل

ایران خودرو از پیچ محدودیت های بین المللی عبورکرد

فشارهای محیط کسب و کار داخلی در سال گذشته موانعی را بر سر راه تامین و تولید در بخش خودروسازی ایران ایجاد کرد و این صنعت را در شرایط دشواری قرار داد. قیمت نهاده های تولید و ارز بالا رفت و تورم کلی در اقتصاد شدت گرفت، این رویدادها وضعیت خاصی را برای صنایع خودروسازی ایجاد کرد که در گزارش حاضر به آن پرداخته می شود.

تداوم روند فزاینده رضایت مشتریان

مشتریان 7/74 درصد از خدمات پس از فروش راضی هستند

آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش بر اساس نتایج نظرسنجی از مشتریان در بهمن 91 منتشر شده است. این گزارش نشان می دهد که روند فزاینده رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش، در بهمن ماه نیز ادامه داشته است.

۱۱