پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

تولید نخستین گیربکس شش سرعته دستی و اتوماتیک ایرانی‌شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۳

> <

تولید نخستین گیربکس شش سرعته دستی و اتوماتیک ایرانی‌