پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

تحویل 10 هزار ست‌گان پزشکی تولیدی ایران خودروبه مراکز درمانی کشوریکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴

> <

تحویل 10 هزار ست‌گان پزشکی تولیدی ایران خودروبه مراکز درمانی کشور