پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

بازدید مدیرعامل ایران خودرو از شرکت قالب های صنعتی ایران خودروچهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲

> <

بازدید مدیرعامل ایران خودرو از شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو