پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران خودرو بازدید معاون اول رییس جمهور و سرپرست وزارت صمت از غرفه ایران خودرو در نمایشگاه دستاوردهای نهضت ساخت داخل - ۱۰ تیر ۹۹
۱